Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Αμίσθων - πρώην Αμίσθων νυν Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων

Ε.Κ.Α. Γ' Σεπτεμβρίου 48Β Αθήνα (2ος όροφος)

E-mail:

Πληρώνουμε τη συνδρομή μας για να έχουμε το σωματείο αρωγό και συμπαραστάτη όταν το χρειαστούμε.

EUROBANK ERGASIAS / Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο   ΙΒΑΝ: GR5902606180000230200175048

Ετήσια συνδρομή 20 ευρώ.

Βάσει της διαιτητικής απόφασης 2/2020 (άρθρο 5) για να γίνει η παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής από τον / την Υποθηκοφύλακα απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου προς τον / την Υποθηκοφύλακα ότι συναινεί στην παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής.

Κατεβάστε εδώ, έτοιμη τη δήλωση απλώς συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και στο πεδίο ΠΡΟΣ το Υποθηκοφυλακείο, βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής (Αστυνομία, ΚΕΠ) κρατάτε μια φωτοτυπία και δίνεται το πρωτότυπο στον / στην Υποθηκοφύλακα.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε με e-mail το αντίγραφο της δήλωσης για να γνωρίζει και να μπορεί να αντιστοιχίσει ο Σύλλογος την κατάθεση ανά Υποθηκοφυλακείο με τα πρόσωπα που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους.

Δεν αφορά άμεσα τους συναδέλφους στα Εμμισθοποιημένα Υποθηκοφυλακεία και στο ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για τους οποίους και θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε με e-mail

 

Πρόσθετες πληροφορίες