Νέα-Ανακοινώσεις

 

Της ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (εργοδοτικής οργανώσεως), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αγ. Κυριακής 45, Δήμος Π. Φαλήρου, όπως εκπροσωπείται κατά τον νόμο.

ΠΡΟΣ

Τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ         ΚΑΙ         ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ         ΓΡΑΦΕΙΩΝ

(συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων), που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, επί της οδού Μητροπόλεως 43 (εμπορικό κέντρο Metropolis – Μαρούσι, Γραφείο Α –11) όπως εκπροσωπείται κατά τον νόμο, και νυν 3ης Σεπτεμβρίου 48Β.-

Διαβάστε περισσότερα: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ

Συνάδελφοι με το άρθρο 108 παράγραφος 5 και  το άρθρο 110 παράγραφος 27 του Νόμου 4055 προβλεπόταν η έκδοση Κ.Υ.Α η οποία δημοσιεύθηκε την 4 Μαϊου 2012 με αρ. Φ.Ε.Κ 1532 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ και την παραθέτουμε παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα: K.Y.A

Πρόσθετες πληροφορίες