Νέα-Ανακοινώσεις

  • Εκτύπωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι, όσοι απογραφήκατε, κατά τα χρονικά περιθώρια που είχε ορίσει το Υπουργείο, λάβατε έναν Κωδικό Απογραφής.
Αν τον χάσατε ή απλά επιθυμείτε να τον επιβεβαιώσετε, μπορείτε να ακολουθήσετε, την παρακάτω διαδικασία.
Η διαδικασία είναι απλή : Πληκτρολογείτε τον ΑΦΜ σας και πατάτε το κουμπί ‘Εμφάνιση Κωδικού Απογραφής’ στο κάτω μέρος της εφαρμογής. Αν είχατε απογραφεί κανονικά, τότε θα δείτε την ώρα απογραφής καθώς και τον κωδικό επιβεβαίωσης. Μπορείτε να εκτυπώσετε τα στοιχεία πατώντας το κουμπί ‘Εκτύπωση’.
Tο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέχρι το Νοέμβριο του 2010, πρόκειται να αποστείλει τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων, στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής.
Όταν συμβεί αυτό, , θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης, όταν προχωρήσετε ξανά στη διαδικασία επιβεβαίωσης απογραφής.
Υπενθυμίζουμε πως η Ενιαία Αρχή Πληρωμής είναι η μόνη αρμόδια για την πληρωμή πάσης φύσεως αμοιβών των αμειβομένων της Κεντρικής Κυβέρνησης, καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ εδώ