Νέα-Ανακοινώσεις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ &

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Γ Σεπτεμβρίου 48Β – Ε.Κ.Α. Αθήνα

www.sypam.gr

Αθήνα 13-10-2016

 

Η πρόσφατη δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας να καταργήσει τα αποτελέσματα του 29ου Συνεδρίου και να ακυρώσει τη νόμιμα εκλεγμένη Διοίκησή του, συνιστά πρωτοφανή, ευθεία και απαράδεκτη παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους εργαζόμενους.

Το σωματείο μας καταδικάζει οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στα εσωτερικά των συνδικάτων, τα οποία έχουν την υποχρέωση να περιφρουρήσουν τα ίδια και μόνον αυτά,  τη δημοκρατική τους λειτουργία και συνδικαλιστική δράση.    

Απαιτούμε να αποκατασταθεί άμεσα η ομαλή, νόμιμη και δημοκρατική λειτουργία του ΕΚΑ, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις και δικαστικές αμφισβητήσεις.

Καλούμε όλες τις δυνάμεις και την εκλεγμένη Διοίκηση του ΕΚΑ να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε αυτήν την κατεύθυνση και να προχωρήσουν σε δεσμευτική διαπαραταξιακή συμφωνία για τη διαδικασία και τον τρόπο αποκατάστασης της νομιμότητας, που παραβίασε η δικαστική απόφαση.

Ζητούμε την άμεση διενέργεια νέου εκλογικού συνεδρίου, την ευθύνη του οποίου να έχει η σημερινή εκλεγμένη Διοίκηση του ΕΚΑ.

Εφόσον είναι αναγκαίος ο διορισμός προσωρινής Διοίκησης, αυτή να αποτελείται από τα μέλη της σημερινής Διοίκησης και με μοναδική αρμοδιότητα την άμεση διενέργεια νέου συνεδρίου, χωρίς άλλες παρεμβάσεις και δικαστικές προσφυγές.    

Εργαζόμενοι και σωματεία να περιφρουρήσουμε την ομαλότητα και νομιμότητα της Διοίκησης, απομονώνοντας όλους όσους θέλουν να κρατήσουν το Ε.Κ.Α. μακριά από τους αγώνες των εργαζομένων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.    

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  

Ο Πρόεδρος

  

Απόστολος Τσούτσας

Η Γενική Γραμματέας

 

Αγγελική Αποστολάκου

Πρόσθετες πληροφορίες