Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων, είναι πρωτοβάθμια
οργάνωση του Συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας, από την οποία εκπροσωπούνται όλοι οι υπάλληλοι των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων της Ελλάδας, όπως επίσης και των Κτηματολογικών Γραφείων. 

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε, το 1974, το 2007 με την αλλαγή του Καταστατικού, μετονομάστηκε σε Πανελλήνιο Σύνδεσμο Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων.

Το 2017 μετά τις εμμισθοποιήσεις 17 Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων πραγματοποιήθηκε η τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου ώστε να καλύπτει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους των νέων Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και τους συναδέλφους που θα εντάσσονται σταδιακά στο ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο και ο Σύνδεσμος μετονομάστηκε σε:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ,  πρώην ΑΜΙΣΘΩΝ - νυν ΕΜΜΙΣΘΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες