Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συγκροτήθηκε σε σώμα στις 26/06/2019:

Πρόσθετες πληροφορίες