ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Στην Αθήνα σήμερα 17-08-2012 ημέρα Παρασκευή οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

1) Ιωάννης Γ.Ανδραλης και Ελευθερία σπ. Μαρουλάκη, Προεδρος και Ειδική Γραμματέας αντιστοίχως της "ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ" ,

2) Ελένη Λούκου και Αγγελική Αποστολάκου Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ",

όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, η μεν πρωτη με την υπ΄αριθμ. 162/07-08-2012 απόφαση  του Δ.Σ της και η δευτέρα με την υπ΄αριθμ. 59/2012 απόφαση του Δ.Σ της συμφωνούν τους ακόλουθους ορους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των αμίσθων υποθηκοφυλακείων όλης της χώρας, ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2012

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2011


I.Με την υπ' αριθμ, πρωτ. 283/07Δ/21-3-2011 αίτηση διαιτησίας, που υπεβλήθη στον Ο.ΜΕ.Δ. από την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων», ανέλαβα κατόπιν κλήρωσης την 14/9/2011 καθήκοντα Διαιτητή.

Διαβάστε περισσότερα: Διαιτητικη απόφαση 15/2011

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008

Πρόσθετες πληροφορίες