ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15/2011


I.Με την υπ' αριθμ, πρωτ. 283/07Δ/21-3-2011 αίτηση διαιτησίας, που υπεβλήθη στον Ο.ΜΕ.Δ. από την πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων», ανέλαβα κατόπιν κλήρωσης την 14/9/2011 καθήκοντα Διαιτητή.

Διαβάστε περισσότερα: Διαιτητικη απόφαση 15/2011

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008

Π.Κ. 43/25-6-08

Στην Αθήνα σήμερα 23 Ιουνίου 2008 οι συμβαλλόμενοι 1) Παγώνα Δημητρέλου και Χρήστος Δημητρίου - Δημητριάδης, Γενική Γραμματέας και Μέλος αντίστοιχα της «Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2) Ελένη Λούκου και Γεώργιος Παπαχριστόπουλος Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ. 2 ν. 1876/90),

Διαβάστε περισσότερα: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2006

Πρόσθετες πληροφορίες