Συλλογική σύμβαση εργασίας 1990


Στην Αθήνα, σήμερα στις 8 Ιουνίου 1990 οι συμβαλλόμενοι :


1) Ανδρέας Στήνιος και Γιώργος Κωνσταντίνου Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέαςαντίστοιχα της “Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος”

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1990

Πρόσθετες πληροφορίες