Συλλογική σύμβαση εργασίας 1994Στην Αθήνα σήμερα στις 16 του Μάη 1994 οι συμβαλλόμενοι:1) Αναστάσιος - Ευάγγελος Μητσόπουλος και Γιάννης Ντάσης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της «Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2) Ελένη Λούκου και Κώστας Καραθανασόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, για την κατάρτιση της συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ.2 ν.1876/9Ο) οι μεν πρώτοι, με την απόφαση της 12.4.1994 (αρ. πρακτικού 53) του Δ.Σ. οι δε δεύτεροι με την απόφαση της 7.12.1993 του Δ.Σ. συμφωνούν τους ακόλουθους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των αμίσθων υποθηκοφυλακείων ολόκληρης της χώρας:

Διαβάστε περισσότερα: Συλλογική σύμβαση εργασίας 1994

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1993Στην Αθήνα σήμερα στις 14 Ιουνίου 1993 οι συμβαλλόμενοι: 1) Ανδρέας Στήνιος και Γιώργος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, της “Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος” και 2) Ελένη Λούκου και Κώστας Καραθανασόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας, αντίστοιχα, του “Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων”, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ.2 Ν.1876/90), οι μεν πρώτοι με την απόφαση της 7.6.1993 του Δ.Σ., που στηρίζεται στην απόφαση της 17.12.1989 της Γενικής Συνέλευσης, οι δε δεύτεροι με την απόφαση της 31.5.1993 του Δ.Σ., σύμφωνα και με την απόφαση της Γ.Σ. της 31.10.1992 συμφωνούν τους ακόλουθους όρους εργασίας και αμοιβής του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων ολόκληρης της χώρας:

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1993

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1991

Πρόσθετες πληροφορίες