Στην Αθήνα σήμερα 5η Ιουνίου 1996 οι συμβαλλόμενοι:1) Αναστάσιος - Ευάγγελος Μητσόπουλος και Γιάννης Ντάσης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της «Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2) Ελένη Λούκου και Κώστας Καραθανασόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, για την κατάρτιση της συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ.2 ν.1876/9Ο) οι μεν πρώτοι, με την απόφαση της 25.5.1996 (αρ. πρακτικού 64) του Δ.Σ. οι δε δεύτεροι με την από 5.2.1996 απόφαση του Δ.Σ. συμφωνούν τους ακόλουθους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων ολόκληρης της χώρας:

Διαβάστε περισσότερα: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1996

Συλλογική σύμβαση εργασίας 1994Στην Αθήνα σήμερα στις 16 του Μάη 1994 οι συμβαλλόμενοι:1) Αναστάσιος - Ευάγγελος Μητσόπουλος και Γιάννης Ντάσης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της «Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος» και 2) Ελένη Λούκου και Κώστας Καραθανασόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων», όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, για την κατάρτιση της συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ.2 ν.1876/9Ο) οι μεν πρώτοι, με την απόφαση της 12.4.1994 (αρ. πρακτικού 53) του Δ.Σ. οι δε δεύτεροι με την απόφαση της 7.12.1993 του Δ.Σ. συμφωνούν τους ακόλουθους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των αμίσθων υποθηκοφυλακείων ολόκληρης της χώρας:

Διαβάστε περισσότερα: Συλλογική σύμβαση εργασίας 1994

Περισσότερα Άρθρα...

  1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1993

Πρόσθετες πληροφορίες