Νέα-Ανακοινώσεις

  • Εκτύπωση

Αθήνα 10-11-2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Τέλη εγγραφής πράξεων και χορήγησης πιστοποιητικών και αντιγράφων από τα υποθηκοφυλακεία και τρόπος καταβολής τους. Αποδόσεις σε ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., αμοιβή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και τρόπος καταβολής της.»

 Αρχικά υπήρξε κάποια αισιοδοξία ότι επιτέλους μπαίνει τάξη στα οικονομικά των αμίσθων υποθηκοφυλακείων, και εξορθολογίζεται η (εσκεμμένα) πολυδαίδαλη νομοθεσία που διέπει τον τρόπο είσπραξης και διάθεσης των τελών που καταβάλουν οι πολίτες στα υποθηκοφυλακεία.

Σήμερα ο πανελλαδικός χάρτης των υποθηκοφυλακείων περιλαμβάνει 393 υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία τριών ταχυτήτων:

17 Έμμισθα υποθηκοφυλακεία (αμιγώς ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα 2 κτηματολογικά  γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου. 13 κτηματολογικά γραφεία και 4 Υποθηκοφυλακεία με 262 υπαλλήλους.

238 Eιδικά Άμισθα υποθηκοφυλακεία. 82 κτηματολογικά γραφεία και 156 υποθηκοφυλακεία με 762 υπαλλήλους, με αριθμητικό κριτήριο 1 υπάλληλος ανά 1000 αιτήσεις πράξεων – πιστοποιητικών / έτος.

138 Μη Ειδικά Άμισθα υποθηκοφυλακεία (οι κατά τόπους συμβολαιογράφοι). 

Για 80 και πλέον χρόνια το σύστημα των μεταγραφών αναπτύχθηκε χωρίς κανένα ορθολογικό, χωροταξικό ή πληθυσμιακό κριτήριο.

Για το προσχέδιο νόμου ειδικότερα:

Είναι απλώς ένα νέο «εισπρακτικό σύστημα», που αν δεν μελετηθεί και εφαρμοστεί σωστά θα ταλαιπωρήσει πολίτες, συναλλασσόμενους και εργαζομένους στα υποθηκοφυλακεία.

Δεν πρόκειται για νέο νομοθέτημα, αλλά για κωδικοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τα εισπραττόμενα τέλη στα άμισθα υποθηκοφυλακεία. Διατηρείται  το πολυδαίδαλο της νομοθεσίας, και του τρόπου υπολογισμού των απολαβών του «άμισθου» υποθηκοφύλακα – «ελεύθερου επαγγελματία»  αποκλειστικής όμως κρατικής απασχόλησης και αμοιβής.

Ενώ οι πολίτες πληρώνουν τα ίδια και περισσότερα το ποσό από το οποίο καταβάλλεται η μισθοδοσία μειώνεται σύμφωνα με το ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ κατά 7-10%.

Με το προσωπικό απλήρωτο και ξεκρέμαστο δεν διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων και με το προσχέδιο νόμου δεν ορίζεται κανένας υπόλογος για την καταβολή της μισθοδοσίας, των δεδουλευμένων, των ασφαλιστικών εισφορών, της  αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης, ή συνταξιοδότησης.

Σημειώνουμε δε, ότι σύμφωνα με το νόμο οι υπάλληλοι των αμίσθων υποθηκοφυλακείων, είναι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)  κατέχουν προσδιορισμένες οργανικές θέσεις και είναι πλήρους απασχόλησης.

 

Σήμερα πολλοί εξ αυτών εξαναγκάζονται σε 4ώρα, σε εκ περιτροπής απασχόληση, σε άδειες άνευ αποδοχών και είναι «σχεδόν» απλήρωτοι, αμειβόμενοι με 200-300 ευρώ το μήνα. (Πύργος Ηλείας, Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφεια, κλπ), αργοπεθαίνοντας με ατελέσφορες λύσεις για να συντηρείται ένα χρεωκοπημένο σύστημα.

Επιτέλους, πρέπει να μπει τάξη σε όλο αυτό το χάος που επικρατεί στο σύστημα μεταγραφών με υποθηκοφυλακεία – κτηματολογικά γραφεία τριών ταχυτήτων, να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο λειτουργίας και να υπάρξει ομαλή μετάβαση στο κτηματολόγιο.

Σήμερα δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός έλεγχος των υποθηκοφυλακείων, εκτός από τον ετήσιο δειγματοληπτικό έλεγχο από τον αρμόδιο εισαγγελέα.

Εμείς προσκαλούμε σε δημόσιο διάλογο οποιονδήποτε, γιατί εμείς έχουμε συνολική πρόταση μεταρρύθμισης και για τα υποθηκοφυλακεία και για την ομαλή μετάβαση στο κτηματολόγιο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Η διάρθρωση και λειτουργία του συστήματος εγγραφής τίτλων με την έλευση του Κτηματολογίου θα πρέπει να λειτουργεί ως ενότητα που χειρίζεται ταυτόχρονα:

Α. Την νομική πληροφορία που αφορά την κατάσταση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του  ακινήτου.

Β.  Την χαρτογραφική πληροφορία του οικοπέδου επί του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.

Επομένως μια σοβαρή πρόταση εξορθολογισμού, εκσυγχρονισμού, αναδιοργάνωσης, μετεξέλιξης και νέας χωροταξίας του συστήματος εγγραφής τίτλων θα πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνει υπόψη αφενός την διοικητική διαίρεση της χώρας (όπως διαμορφώθηκε με τον Καλλικράτη) και περιλαμβάνει 13 Περιφέρειες, 74 Περιφερειακές Ενότητες, 325 Δήμους και αφετέρου την οργάνωση του συστήματος δικαιοσύνης που περιλαμβάνει 19 Εφετεία, 63 Πρωτοδικεία και 154 Ειρηνοδικεία.

Στόχος μας, η ευχερής πρόσβαση για πολίτες και συναλλασσόμενους, και η απλοποίηση των διαδικασιών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Προτείνουμε:

·   ΟΛΑ τα εισπραττόμενα τέλη που καταβάλλουν οι πολίτες για την εγγραφή των πράξεων – που είναι Δημόσιο χρήμα – να εισπράττονται αποκλειστικά από το Δημόσιο σε «ΕΝΙΑΙΟ» λογαριασμό για ΟΛΑ τα υποθηκοφυλακεία της χώρας.

·      Το τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα του λογαριασμού να υπολογίζεται σε ΕΤΗΣΙΑ και σε ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ βάση.

Με το τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία ΟΛΩΝ των Υποθηκοφυλακείων, γιατί τα τυχόν ελλείμματα του ενός, θα καλύπτονται από το πλεόνασμα ενός άλλου, υπάρχει εξομάλυνση (μικρά – μεγάλα υποθηκοφυλακεία, κέντρο - περιφέρεια), υπάρχει κεντρικός οικονομικός έλεγχος και επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμού.

Το σημερινό σύστημα των 393 υποθηκοφυλακείων (17 έμμισθα, 238 ειδικά άμισθα και 138 μη ειδικά άμισθα) δεν είναι οικονομικά βιώσιμο.

Προτείνουμε:

1.    Πλήρης διαχωρισμός της αμοιβής του υποθηκοφύλακα, και της μισθοδοσίας.

2.   Να εξοφλούνται πρώτα οι αποδοχές των υπαλλήλων, από τα εισπραττόμενα τέλη και μετά να αποδίδονται τα υπόλοιπα στους δικαιούχους.

3.  Να ορισθεί με σαφήνεια, ότι σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνο έναντι των υπαλλήλων,  για την καταβολή των αποδοχών τους είναι το Δημόσιο.

4.    Να μετατραπούν οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων με το Δημόσιο σε Ι.Δ.Α.Χ.

5.    Κατάργηση των μη ειδικών αμίσθων υποθηκοφυλακείων.

6. Συνενώσεις, συμμάζεμα και εμμισθοποιήσεις γραφείων με βάση την Ειρηνοδικειακή Περιφέρεια. ΕΝΙΑΙΑ, ορθολογικά, χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια. (140 - 160 γραφεία)

7.  ΕΝΙΑΙΟ αριθμητικό κριτήριο για τον υπολογισμό του απαιτούμενου προσωπικού (στα  ΕΜΜΙΣΘΑ και ΑΜΙΣΘΑ υποθηκοφυλακεία), να μπει τέλος στους διπλοθεσίτες.

 

Στόχος της πρότασης μας είναι η οικονομική βιωσιμότητα, η ομαλή λειτουργία των γραφείων, η διασφάλιση του προσωπικού και η εξυπηρέτηση του πολίτη.

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο