Νέα-Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

06-03-2018

Συναδελφισσες/οι σας ενημερώνουμε ότι οι Υποθηκοφύλακες έχουν καταθέσει αιτήσεις ακύρωσης του νόμου για το ΝΠΔΔ και αίτηση ακύρωσης για τα Προεδρικά Διατάγματα της εμμισθοποιησης.

Παρακαλούμε όλοι μα όλοι να δώσετε μια έκτακτη εισφορά για να καταθέσουμε πρόσθετες παρεμβάσεις στο ΣΤΕ (Συμβούλιο της επικρατείας) όπως κάναμε και με την ΚΥΑ και την κερδίσαμε το 2015.

Πρέπει να ανταποκριθείτε άμεσα καθώς ο χρόνος δεν είναι άπλετος.

Μαζί μέχρι τη Νίκη.

Ο λογαριασμός του Σωματείου είναι:

GR5902606180000230200175048 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ EUROBANK (ΙΒΑΝ)

Λογαριασμός EFG για το ταμείο...γκισε:  0026.0618.23.0200175048

Πρόσθετες πληροφορίες