Νέα-Ανακοινώσεις

Αθήνα 03-07-2016

Στις 3/7/2016 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο NOVUS CITY HOTEL πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων από όλη τη χώρα. Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω ψήφισμα:

 ΨΗΦΙΣΜΑ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

Η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων συμφωνεί με τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στηρίζει ΟΜΟΦΩΝΑ το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των Υποθηκοφυλακείων της χώρας, για τους κάτωθι λόγους:

1.      Προωθεί και υλοποιεί τη διαφάνεια και τον ουσιαστικό έλεγχο των οικονομικών των Υποθηκοφυλακείων.

2.      Θεσμοθετεί πλέον ένα τύπο γραφείου: ΕΜΜΙΣΘΑ Υποθηκοφυλακεία παντού σε όλη τη χώρα και καταργεί επιτέλους το μόρφωμα των Ειδικών Αμίσθων και Μη Ειδικών Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων.

3.     Διασφαλίζει ΟΛΟ το υπάρχον προσωπικό των Υποθηκοφυλακείων όλης της χώρας με σταθερή και μόνιμη εργασία.

4.      Διασφαλίζει το Δημόσιο συμφέρον, τη βιωσιμότητα και την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ομαλή μετάβαση στο Κτηματολόγιο το 2020.

Καλούμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να μην κάνει βήμα πίσω και να προχωρήσει τάχιστα την υλοποίηση της μεταρρύθμισης.

Για τη Γ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος

  

Απόστολος Τσούτσας

H Γενική Γραμματέας

  

Αγγελική Αποστολάκου

Πρόσθετες πληροφορίες